Bert Brunekreef (1953), Nederland

Bert Brunekreef kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2008 voor 'zijn milieu-epidemiologisch onderzoek naar onder meer luchtvervuiling en gezondheid'.

Bert BrunekreefAl tijdens de oliecrisis, toen het isoleren van huizen gewoon werd, vroeg milieu-epidemioloog Bert Brunekreef zich af wat dat voor effecten op de gezondheid zou gaan hebben. Hij was het die aantoonde dat vochtige huizen met schimmel de kans op astma bij kinderen flink doet toenemen. Ook huismijtallergieën bleken sterk samen te hangen met de kwaliteit van de lucht binnenshuis. Brunekreef volgt nog steeds een groep mensen met zijn project PIAMA (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy) dat wereldwijde erkenning geniet.
Maar ook als het om het buitenmilieu gaat, is Brunekreef bijzonder invloedrijk. Zijn naam is voorgoed verbonden aan de normen voor de hoeveelheid fijnstof die aanvaardbaar is voor de gezondheid. Dankzij zijn onderzoek kwam de eerste 'Air Quality Standard' in de Verenigde Staten tot stand. De Europese richtlijnen voor fijnstof die in 2005 in de wet werden opgenomen, vloeien daar rechtstreeks uit voort.
Brunekreef was ook de eerste die de effecten op sterfte en ziekte berekende onder kinderen die dichtbij drukke snelwegen wonen.

Enkele belangrijke publicaties

  • Brunekreef, B., Dockery, D.W., Speizer, F.E., Ware, J.H., Spengler, J.D. & Ferris, B.G. Home dampness and respiratory morbidity in children. In: Am Rev Respir Dis 1989; 140: 1363-1367
  • Brunekreef, B., Janssen, N.A., Hartog, J. de, Harssema, H., Knape, M,. & Vliet, P. van (1997). Air pollution from truck traffic and lung function in children living near motorways. In: Epidemiology 1997; 8:298-303
  • Hoek, G., Brunekreef, B., Goldbohm, S., Fischer, P.& Brandt, P.A. van den. (2002). Association between mortality and indicators of traffic-related air pollution in the Netherlands: a cohort study. In: The Lancet 2002; 3601203-1209
  • Brauer, M., Hoek, G., Van Vliet, P., Meliefste, K., Fischer, P.H., Wijga, A., et al. (2002). Air pollution from traffic and the development of respiratory infections and asthmatic and allergic symptoms in children. In: Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1092-1098
  • Brunekreef, B., Holgate, S.T., Air Pollution and health. In: The Lancet 2002; 360: 1233-1242.

Over de prijswinnaar

Bert Brunekreef (Utrecht, 1953) studeerde Milieuhygiëne aan de universiteit van Wageningen. Hij specialiseerde zich in luchtvervuiling en milieu en gezondheid, en vertrok na zijn promotie voor een jaar naar de Harvard School of Public Health. Sinds 1993 is Brunekreef hoogleraar Milieu-epidemiologie in Wageningen, en vanaf 2000 in Utrecht. Aan de Universiteit van Utrecht zette hij in 2005 het Institute for Risk Assessment Sciences op, waarvan hij zelf nog steeds directeur is.
Brunekreef adviseert nationaal en internationaal vaak over gezondheid en milieu. Hij zat onder meer in een adviescomité van de WHO voor gezondheid en luchtverontreiniging in Europa, zit in een comité van de Nederlandse Gezondheidsraad, en is lid van het stuurcomité van de International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Hij ijvert op alle mogelijke manieren voor maatregelen tegen luchtvervuiling.
Brunekreef kreeg onder meer de Goldsmith Award van de International Society of Environmental Epidemiology toegekend, en de European Lung Foundation Award. Eerder dit jaar ontving hij een eredoctoraat van universiteit van Leuven.

Laudatio

icon_downl_generiek.gifEngels

icon_downl_generiek.gifNederlands

Video

 Video-interview met Bert Brunekreef