Emmo Meijer

Emmo Meijer heeft de Akademiepenning 2012 ontvangen. Deze onderscheiding wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. Emmo Meijer is Corporate Director Research & Development van FrieslandCampina en buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Emmo MeijerDr. Emmo Meijer heeft zich in alle fasen van zijn loopbaan sterk gemaakt voor de Nederlandse wetenschap. Als weinig anderen wist hij bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en politiek. Hij deed dat vanuit verschillende posities in de industrie, maar ook als voorzitter van het gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van wetenschapsfinancier NWO en als voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation. Als prominente vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, waar de aandacht vooral is gericht op toegepast wetenschappelijk onderzoek, heeft Emmo Meijer zich onvermoeibaar sterk gemaakt voor het belang van juist het vrije wetenschappelijk onderzoek.

Juryvoorzitter Ben Feringa over de laureaat: “De visie van Emmo Meijer op het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek maakt hem een graag geziene gast bij het debat over wetenschap in Haagse kringen. Daardoor heeft hij ook belangrijke resultaten kunnen boeken. Zijn inspanningen hebben onder meer geleid tot extra investeringen in grote onderzoeksfaciliteiten en tot het grensoverschrijdend maken van belangrijke onderzoeksprojecten.”

Uit het juryrapport: “Zijn enorme maatschappelijke uitstraling, zijn grote rol bij de bevordering van de wisselwerking tussen de wetenschap en de industrie en zijn inspanningen om de wetenschap naar buiten te laten treden maken Emmo Meijer tot een waardige laureaat van de Akademiepenning. De KNAW onderstreept met deze toekenning het wezenlijke belang dat het vanuit de maatschappij bepleiten van fundamenteel onderzoek heeft.”

Over de laureaat

Emmo Meijer (60) studeerde Chemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde er in 1979. Datzelfde jaar trad hij in dienst van DSM, waar hij in verschillende research- en businessfuncties een belangrijke rol speelde bij de omvorming van het bedrijf tot een primair op life sciences gerichte onderneming. In 2001 werd Emmo Meijer de eerste Chief Technology Officer van DSM. In 2005 vervolgde hij zijn loopbaan bij Unilever, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de wereldwijde research & development in de divisie Voedingsmiddelen en later voor alle productontwikkelingsinspanningen van het bedrijf. Emmo Meijer is als deeltijdhoogleraar Biochemie verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is onder meer directeur/lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter van het Top Institute Food and Nutrition, voorzitter van de Regiegroep AgriFood & Innovation, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht en lid van verschillende nationale en internationale organisaties op het gebied van wetenschap en innovatie. Emmo Meijer was voorzitter van de Energie Advies Commissie en, tot eind 2011, van de Netherlands Academy of Technology and Innovation. Sinds 2003 is hij erelid van de KNCV.

Op 1 april 2011 werd Emmo Meijer benoemd tot Corporate Director Research & Development bij zuivelonderneming FrieslandCampina.