Nieuwe deelnemers

Arts/science: Academy Honours Programme 2019

Ook in 2019 gaat het programma Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists door met nieuwe deelnemers. De KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten selecteerden hiervoor een groep talentvolle jonge kunstenaars en wetenschappers uit diverse vakgebieden en disciplines.

Met dit programma willen de drie academies kennisuitwisseling tussen jonge wetenschappers en kunstenaars bevorderen, mogelijke samenwerking stimuleren en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap faciliteren. Hiervoor komen de onderstaande deelnemers vier keer bij elkaar in het Trippenhuis tussen maart en juli 2019

Jessica de Abreu is afgestudeerd als antropoloog en medeoprichter van The Black Archives, een van de eerste historische archieven in Nederland dat zich focust op de zwarte geschiedenis in Nederland, en daarbuiten.

Wander van Baalen is promovendus bij Codarts University for the Arts en werkt als docent bij Erasmus University College. Samen met zijn collega’s van het Rotterdam Arts & Sciences Lab ontwikkelt hij onderwijs op het snijvlak van kunst en wetenschap. Lees meer op zijn profielpagina.

Lieke Brand, recent afgestudeerd als bestuurskundige, werkt als beleidsmedewerker bij de Brexit Taskforce van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar taak: complexe problemen proberen op te lossen met creatieve vondsten. Lees wat de Taskforce Brexit zoal doet op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit.

Lisa van Casand behaalde haar bachelor aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Als documentair fotograaf bevraagt ze waarheidsvinding: ze legt daartoe het beperkte instrumentarium waarmee we de wereld om ons heen exploreren, onder de loep. Bekijk haar website voor meer informatie.

Rudi van Delden studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag als grafisch vormgever. In haar werk houdt ze zich bezig met de vereconomisering van tijd. Tijdens haar afstuderen onderzocht zij hoe online en gedroomde realiteit elkaar raken. Lees meer op haar website.

Nynke Feenstra is buitenpromovendus en docent bij Leiden University Centre for the Arts in Society. Door onderzoek te combineren met museale projecten zet ze zich in voor het vergroten van de toegankelijkheid van musea voor mensen met een beperking. Zie ook Nynke's website.

Josefine Geiger is promovenda omgevingspsychologie aan de Universiteit Groningen. Haar promotieonderzoek gaat over recyclinggedrag en hoe je dit gedrag door design en kunst kunt stimuleren.

Ilse van de Groep is promovenda bij het Brain & Development Research Center aan de Universiteit Leiden en bij Kinder- en jeugdpsychiatrie bij het VUmc. Ze onderzoekt gedragsmatige en neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan aanhoudend antisociaal gedrag. Lees meer op haar persoonlijke website.

Koenraad de Groot is componist en geluidskunstenaar onder de naam Kunrad. De oorsprong van zijn installaties, composities en performances is geluid; andere elementen die aanwezig zijn bij het maken van een werk benadert hij in hun rol als versterkers van geluid. Geluidswerk bestaat daarmee niet alleen uit geluid maar kan ook een onderzoek naar materiaal zijn. Zijn website is www.kunrad.net.

David Habets werkt op het grensvlak van kunst, architectuur en natuurwetenschappen. Vanuit embodied research, animatie en architectonische interventies verkent hij mijnen, meteoren, zoutwoestijnen, rare earths en breuklijnen. Lees hier meer over op www.davidhabets.eu.

Alexandra Hunts is een conceptuele kunstenaar die zich voornamelijk bezighoudt met de rol en betekenis van kennis en kennisproductie in het hedendaagse leven. Elk werk correspondeert rechtstreeks met onze postmoderne wereld, met kwesties over het milieu, economische systemen, nieuwe technologie, kapitaal en globalisering. Zie ook www.alexandrahunts.com.

Renushka Madarie is promovendus criminologie bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Zij onderzoekt de online handel in gestolen inloggegevens en waarom criminelen proberen in te breken in andermans account. Zie voor meer informatie haar profielpagina.

Martin Rombouts is schrijver, maker en performer. Hij studeerde af aan Creative Writing ArtEZ met de post-truth non-fictie-novelle I want to climb the mountain en werd geselecteerd voor het Slow Writing Lab van het Nederlands Letterenfonds. Hij heeft een boyband. In zijn werk onderzoekt hij hoe het nu werkt.

Merel Smitt is een kunstenaar in de performing arts. Ze is in 2014 afgestudeerd aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht en studeert sinds 2018 aan DAS Theatre. Ze creëert installaties op locatie en interventies in de publieke ruimte waarbij ze politieke en sociale systemen binnen onze maatschappij hackt en ontregelt. Kijk op haar website voor meer informatie.

Boo van der Vlist is kunstenaar en politicoloog. Ze doet artistiek onderzoek naar stedelijke vraagstukken zoals gentrificatie. Daarnaast werkt ze bij het Rotterdam Arts & Sciences Lab en geeft ze les op de Willem de Kooning Academie en het Erasmus University College. Lees meer op www.boovandervlist.com.

Liza Voetman is in 2015 afgestudeerd aan het AKV|St.Joost richting Beeldende Kunst en deed daarna een Master Kunst- en Cultuurwetenschappen van Tilburg University. Als schrijver binnen de beeldende kunst is zij geïnteresseerd in het gebied tussen autonomie en heteronomie: of, en hoe, extern vastgestelde condities (politiek, economisch, sociaal) autonomie van kunst kunnen versterken, en/of (waar) het dit juist overneemt. Vanuit een hybride werkpraktijk onderzoekt Liza de positie van kunst in- en voor de samenleving met een specifieke interesse in de publieke sfeer. Meer informatie vind je op haar persoonlijke website.

Marlijn van Zadelhoff is afgestudeerd aan de opleiding Fine Art, Sculpture aan ArtEZ kunstacademie in Enschede. Ze heeft liefde voor detail, materie en de wens te laten zien wat breekbaar en broos is, wat zomaar voorbijgaat. In materiaalgebruik sluit zij niks uit en is ze constant bezig met het proces. Vergankelijkheid, transformatie en tijd komen terug in haar kunstwerken. Zie ook: www.marlijnvanzadelhoff.nl