Bob Newton

Bob Newton, University of California, Los Angeles, heeft de Bakhuis Roozeboommedaille 2008 van de KNAW ontvangen. Hij kreeg de prijs voor zijn theoretische en experimentele onderzoek naar gesteenten bij hoge druk en bij hoge temperaturen.

Prof. dr. Robert C. Newton (75) is een sleutelfiguur op het gebied van de petrologie ('steenkunde'). Hij is een van de zeer weinige onderzoekers die laboratoriumexperimenten naar het gedrag van gesteenten en mineralen bij hoge druk en temperatuur combineren met thermodynamische analyses en gesteenteonderzoek in het veld. Dankzij deze combinatie ontwikkelde hij meerdere nieuwe methoden om de druk en temperatuur te bepalen waarbij mineralen en gesteenten in de aardkorst gevormd zijn. Newton wierp ook licht op de cruciale rol die vloeistoffen, en in het bijzonder zoutoplossingen, spelen bij de vorming van gesteenten in de onderste aardlagen. Dat was een doorbraak omdat niemand er van uit ging dat daar vloeistof aanwezig was.

Sinds zijn emeritaat aan de Universiteit van Chicago in 1998 is Newton bijzonder actief gebleven. Bij de UCLA, waar hij ooit zijn carrière begon, is hij nog dagelijks in zijn laboratorium te vinden. De afgelopen jaren heeft hij verscheidene belangrijke publicaties afgeleverd die betrekking hebben op de oplosbaarheid van mineralen bij hoge druk en temperatuur, en het transport van materiaal door vloeistoffen bij deze extreme condities.