Maaike Ressing

Maaike Ressing heeft De Beijerinck Premie 2005 ontvangen.Ze is als viroloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij krijgt de prijs voor haar originele werk op het gebied van de immunologie van virale infecties.

Ressing heeft er, aldus de KNAW, voor gezorgd dat de onderzoekslijn op dit gebied bij het LUMC tot bloei is gekomen. Haar recente onderzoek waarbij zij gebruikmaakt van een nieuwe techniek om cellen die door het Epstein-Barr Virus zijn geïnfecteerd te selecteren, is veelbelovend, en zal tot nieuwe wegen in het onderzoek naar de immunologie van virale infecties leiden.
Artikelen van Ressing verschenen onder meer in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en in The Journal of Virology.

Over de laureaat

Dr. Maaike Ressing (36) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1998 op onderzoek naar cellulaire immuniteit tegen virussen die betrokken zijn bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. Ressing werkte als postdoc bij het RIVM, en is vanaf 1999 verbonden aan de Afdeling medische microbiologie van het LUMC.

Na haar promotieonderzoek heeft Ressing haar aandacht verlegd naar het Epstein-Barr Virus, een herpesvirus waarmee ongeveer 90 procent van de volwassenen is geïnfecteerd. Bij infectie kan dit virus koorts, keelpijn en opgezette lymfklieren veroorzaken; in uitzonderlijke gevallen veroorzaakt het virus kanker en andere ernstige ziekten. Net als bij andere herpesvirussen blijft een individu levenslang geïnfecteerd met het Epstein-Barr Virus ondanks een heel goede afweerreactie. Maaike Ressing onderzoekt op welke manieren het Epstein-Barr Virus het menselijk immuunsysteem weet te ontwijken. Inzicht in die vaak heel ingenieuze interacties tussen een virus en het immuunsysteem leidt tot een beter begrip van het ontstaan van ziekten, en kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe antivirale therapieën.