Tessa Quax

De KNAW reikt in 2022 de Beijerinck Premie uit aan Tessa Quax (1986). Quax krijgt de Beijerinck Premie voor haar originele virologisch onderzoek. De jury roemt vooral haar onderzoek naar virussen van archaea. Het onderzoek draagt bij aan de opheldering van de oorsprong en evolutie van alle virussen.

Na haar promotie heeft Quax gewerkt in Leuven, en aan de Freiburg Universiteit. Zij is nu associate professor aan het  Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute, Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft zij verschillende functies in internationale vakverenigingen. Quax verbindt via deze verenigingen onderzoekers binnen het grotere onderzoeksveld ‘virussen van micro-organismen’. Zij ziet dit als een belangrijke persoonlijke taak. Met enthousiasme bevordert zij samenwerkingen en betrokkenheid van jonge onderzoekers. Quax laat in haar outreach-activiteiten zien dat er veel verschillende virussen zijn die je van elkaar moet onderscheiden. Zij wil duidelijk maken dat veel virussen een duurzame relatie met hun gastheer hebben, een intrinsiek deel van het leven zijn en zelfs positieve effecten op hun gastheer hebben door het metabolisme te veranderen of door hen tegen andere virussen te beschermen. Quax legt op inzichtelijke wijze uit hoe virussen ecosystemen (zoals het humane microbioom) gezond houden en daarmee de evolutie van soorten stimuleren.