Charles Rice

Charles M. Rice heeft de M.W. Beijerinck Virologie Prijs 2007 ontvangen. Hij ontvangt de prijs voor zijn werk op het gebied van de virologie, in het bijzonder voor zijn onderzoek naar flavivirussen, waartoe ook het Hepatitis C-virus (HCV) behoort.

Zijn werk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van antivirale medicijnen en vaccins tegen het Hepatitis C-virus. Rice is hoofd van het Laboratory of Virology and Infectious Disease en directeur van het Center for the Study of Hepatitis C van de Rockefeller University in New York.

Over de laureaat

Prof. dr. Charles M. Rice (1952) is een van de meest gerenommeerde virologen ter wereld. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het terrein van de replicatie en het ziekmakend vermogen van RNA-virussen in diermodellen. Hij heeft briljant pionierswerk verricht aan alphavirussen, die in de natuur worden overgedragen door insecten. Bij een aantal van deze virussen, waaronder het Sindbis-virus, heeft hij het mechanisme ontrafeld dat de replicatie en transcriptie reguleert.
Hij is echter het meest bekend als expert op het gebied van flavivirussen. Charles Rice heeft aangetoond dat de flavivirussen als een aparte familie kunnen worden onderscheiden van de alphavirussen. En hij heeft de organisatie, expressie en functies van de virale eiwitten van het HCV opgehelderd. Bovendien maakte Rice als eerste in de wereld een besmettelijke moleculaire kloon van het HCV, waarmee hij aantoonde welke genetische sequenties betrokken zijn bij een Hepatitis C-infectie. Charles Rice is sinds 2003 redacteur van de Journal of Virology en de Journal of Experimental Medicine. Daarnaast is hij sinds 2005 lid van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten.