Peter Palese

Peter Palese, grondlegger van het moderne influenzaonderzoek, krijgt de Beijerinck Virologie Prijs 2015. Hij doet onderzoek naar de manier waarop virussen zich vermenigvuldigen, en hoe ze mensen en dieren precies ziek maken.

De van oorsprong Oostenrijkse Peter Palese (1946) kan worden beschouwd als de founding father van het moderne onderzoek naar griepvirussen. Hij doet onderzoek naar de manier waarop virussen zich vermenigvuldigen, en hoe ze mensen en dieren precies ziek maken.
Peter Palese bracht als eerste de verschillende types influenza genetisch in kaart, en hij legde met zijn onderzoek de basis voor antivirale geneesmiddelen die nu wereldwijd in gebruik zijn. Palese is ook bekend van zijn werk aan het Spaanse griepvirus uit 1918, dat hij wist te reconstrueren. Zijn meeste recente onderzoek moet leiden tot een universeel griepvaccin dat bescherming biedt bij epidemieën en pandemieën.

Over de laureaat

Peter Palese studeerde en promoveerde in Wenen, en is sinds 1971 verbonden aan de New Yorkse Mount Sinaï School of Medicine. Op zijn 33ste werd hij er full professor en sindsdien heeft hij een hele nieuwe generatie virusonderzoekers opgeleid.