Alain Hecq

Alain Hecq heeft de Christiaan Huygens Prijs 2003 ontvangen voor zijn proefschrift over macro-economische tijdsreeksen.

Dr. Alain Hecq (1967) onderzocht de ups en downs in de economie van een aantal Europese landen en probeerde daarin een gemeenschappelijk patroon te vinden. Dat kan het gemakkelijker maken om een omslag in de conjunctuur te bepalen.