Stephan Smeekes

Stephan Smeekes heeft de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2012 ontvangen. Hij keeg de prijs voor zijn analyse van eenheidswortels in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen, die naar het oordeel van de jury 'het wetenschapsveld van de econometrie een stap vooruit helpt.'

De jury, samengesteld door de KNAW en dit jaar gevormd door prof. dr. Piet Rietveld (voorzitter), prof. dr. Jan Kiviet en prof. dr. Philip Hans Franses, was van oordeel dat het proefschrift van Smeekes 'van grote spitsvondigheid en doorzettingsvermogen getuigt, niet alleen door de indrukwekkende analytische afleidingen en uitwerkingen, maar tevens in de omvangrijke simulatie experimenten waarmee de doeltreffendheid van de ontworpen methodes is geïllustreerd'.

Over de laureaat

Dr. Stephan Jacobus Maria Smeekes (1983) is postdoctoraal onderzoeker bij het Departement Kwantitatieve Economie van de faculteit Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij studeerde econometrie aan diezelfde universiteit, waar hij in 2004 cum laude zijn Master haalde. Na zijn afstuderen trad Smeekes in dienst bij het departement kwantitatieve economie en begon zijn onderzoek onder supervisie van zijn latere promotores prof. dr. JeanPierre Urbain en prof. dr. Franz C. Palm. Smeekes presenteerde zijn werk op diverse internationale conferenties en publiceerde in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.