Karin Scheper

Boekrestaurator Karin Scheper heeft de De la Court-Prijs 2017 ontvangen voor haar proefschrift over de islamitische boekbindtraditie. 

Het onderzoek van Karin Scheper resulteerde in haar bij Brill verschenen proefschrift The Islamic Bookbinding Tradition. A Book Archaeological Study. Hierin beschrijft zij op basis van Midden-Oosterse en Zuidoost-Aziatische handschriften uit de collectie van de Leidse bibliotheek voor het eerst de technieken waarmee islamitische boekbinders hun handschriften bonden. Scheper toont aan dat de gangbare ideeën over de slechte kwaliteit van de islamitische boekbindmethoden ongegrond zijn. Het werk van Scheper leidt, aldus de jury van de De la Courtprijs, tot een nieuwe wetenschappelijke benadering van de conservering van islamitische handschriften waar collegarestauratoren over de hele wereld hun voordeel mee kunnen doen.

Over de laureaat

Karin Scheper (1970) werkt als restaurator bij de Leidse Universiteitsbibliotheek. Zij studeerde boek- en papierconservering aan de Opleiding Restauratoren in Amsterdam en werkte als restaurator bij verschillende instellingen. Sinds 2000 leidt ze het atelier van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Als gastdocent is ze verbonden aan diverse opleidingen, ze geeft lezingen en workshops in het buitenland, en ze draagt in sterke mate bij aan de wetenschappelijke discussie over haar vakgebied.