Hubert Vaudry en Albert Heck

Hubert Vaudry en Albert Heck hebben de Descartes-Huygensprijs 2006 gewonnen.

Over de laureaten

Albert Heck (1964) is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van het Netherlands Proteomics Centre. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen en implementeren van massaspectrometrie, een analysemethode, waarmee heel snel vingerafdrukken van de vele duizenden eiwitten in ons lichaam gemaakt kunnen worden. Het in kaart brengen van de identiteit, samenstelling, structuur, functie en interactie van eiwitten is belangrijk om op te sporen hoe zij een rol spelen in ziekte en gezondheid. Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs zal Heck zijn samenwerking met Franse onderzoekers verder uitbreiden, vooral met onderzoeksgroepen van het Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGMCB), Straatsburg en van de Universiteit Louis Pasteur in Straatsburg.

Hubert Vaudry (1946) is wetenschappelijk directeur van het Laboratoire de Neuroendocrinologie Cellulaire et Moléculaire aan de Universiteit van Rouen. Hij bouwde een gerenommeerd onderzoeksinstituut op met ruim 400 wetenschappers op de gebieden fysiologie, chemie, biochemie, moleculaire biologie, farmacologie en natuurkunde. Vaudry werkt samen met het Instituut voor Neurowetenschappen te Nijmegen. Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs zal Vaudry onder meer in 2010 een internationaal congres over neuro-endocrinologie organiseren met de Nederlandse hoogleraren Ron de Kloet, Peter Burbarch en Eric Roubos van de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen.