Stefan Vandoren en Pierre Braunstein

Stefan Vandoren en Pierre Braunstein hebben de Descartes-Huygensprijs 2008 gewonnen. Zij krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking.

Over de laureaten

Stefan Vandoren (1968) is als universitair hoofddocent verbonden aan het Instituut voor Theoretische Fysica en Spinoza Centrum van de Universiteit Utrecht. Hij deed zijn promotieonderzoek aan de Belgische Universiteit van Leuven en had diverse postdocposities aan de Universiteit van Wales en de Universiteit van New York.

Al meer dan dertig jaar doet Pierre Braunstein (1947) onderzoek op het gebied van anorganische en organometaalchemie. Hij was de eerste die metaalclusters maakte: deeltjes die een kleine metalen kern hebben, omringd met organische liganden. Succesvol creëerde hij bruggen tussen vakgebieden door nieuwe concepten en synthesemogelijkheden te combineren. Braunstein is directeur van het Laboratoire de Chimie de Coordination van de Université Louis Pasteur in Strasbourg, Frankrijk.