Hans Bots

Hans Bots heeft de Descartes-Huygensprijs 2004 gewonnen. Bots, decaan van de Letterenfaculteit in Nijmegen, krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar intellectuele uitwisselingen tussen Frankrijk en Verenigde Provinciën in de zeventiende en achttiende eeuw.

Hans Bots werkt aan omvangrijke uitgaven over Bayle en Montesquieu. In het kader van de prijs zal Bots als gastonderzoeker verblijven aan het Instituut voor Geschiedenis van Klassieke Filosofie van het CNRS, waarin de universiteiten van Lyon II, Saint-Etienne en de Ecole Normale Supérieure van Lyon participeren.