Joost Gribnau

Joost Gribnau heeft de Descartes-Huygensprijs 2015 gewonnen. Hij krijgt de prijs voor zijn excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

De Descartes-Huygensprijs stelt Joost Gribnau onder meer in staat om de samenwerking van zijn team met dat van het Institut Curie en Collège de France voort te kunnen zetten en te intensiveren, bij voorbeeld door veelvuldig bezoek en een bijeenkomst te organiseren voor beide teams in Parijs.

Over de laureaat

DescartesHuygensPrize Gribnau 220x267Het onderzoeksveld van Joost Gribnau (1968) is de epigenetica en ontwikkelingsbiologie. Sinds zijn aanstelling bij het Erasmus Medical Center heeft hij zich geconcentreerd op genoom-imprinting en met name op de inactivatie van het X-chromosoom. Hierdoor wordt het aantal genen op het X-chromosoom bij zoogdieren min of meer gelijk getrokken tussen vrouwelijke (XX) en mannelijke (XY) cellen.

Joost Gribnau heeft diverse belangrijke bijdragen geleverd aan het inzicht in de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan inactivatie. Zijn meest opvallende publicatie is waarschijnlijk die over de ontdekking van een eiwit uit de familie van de ubiquitine ligasen, Rnf12, in 2009 [Jonkers et al. Cell. 139; 999-1011 (2009)].