Laureaten

Dow Energie Dissertatieprijzen

Van 1985 tot 2011 verzorgde de KNAW de jurering van de Dow Energieprijs en Dow Energie Dissertatieprijs. De Dow Energie Dissertatieprijs werd toegekend aan promovendi die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de bevordering van duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie, met name op het vlak van energieverbruik. Ook ontdekkingen die hun waarde nog niet in de praktijk hadden bewezen, kwamen in aanmerking.

2011 J. Gilot
2011 E. Neo
2009 R.A. Rozendal
2009 F.E. Genceli-Guner
2007 P. Pronk
2007 W.J.E. Beek
2005 N. Cabrera
2005 L. Seghezzo
2003 P.A. van Hal
2003 D.P. Molenaar
2002 M. de Ridder
2002 J. Pérez Ramírez
2001 M.J. Kühn
2001 A.J. van Langevelde
2000 P.J.M. Havinga
2000 R.T. Wegh
1999 Mw. L.C.M. Itard
1999 D.W. de Vries
1998 R.L. Cornelissen
1998 J. van Berkel