M.J. Kühn en A.J. van Langevelde

De  Dow Energie Dissertatieprijzen 2001 zijn toegekend aan M.J. Kühn en A.J. van Langevelde voor hun proefschriften over respectievelijk offshore windenergie conversiesystemen en faseveranderingen in vetkristallen.

Over de laureaten

M.J. Kühn (1963) studeerde technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Berlijn. Hij werkte van 1992 tot 1999 bij het Instituut voor Windenergie van de TU Delft, waar hij ook het onderzoek uitvoerde waarop hij deze zomer cum laude promoveerde.

A.J. van Langevelde (1971) deed na zijn studie scheikunde aan de VU promotie-onderzoek naar faseveranderingen in vetkristallen in het Laboratorium voor Kristallografie van de UvA. Hij onderzocht het ontstaan van 'vetbloem', het ongewenst wit uitslaan van chocolade en ontwikkelde een nieuw, veel energiezuiniger industrieel procédé voor de bereiding van chocolade.