P.J.M. Havinga en R.T. Wegh

DOW Dissertatieprijzen 2000 zijn voor P.J.M. Havinga en R.T. Wegh, twee pas gepromoveerde onderzoekers geselecteerd die met hun studie een bijdrage hebben geleverd aan het efficiënter gebruik van energiedragers en daarmee tot een meer duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Dr. Havinga promoveerde in februari 2000 aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar de ontwikkeling van energiezuinige mobiele multimediacomputers. Zijn proefschrift Mobile Multimedia Systems geeft de originele en veelbelovende aanpak van zijn onderzoek weer. Daarbij is niet per onderdeel van de computerarchitectuur onderzocht op welke wijze energiereductie kan worden verkregen, maar is uitgegaan van het systeem in zijn geheel. Deze holistische benadering toonde aan dat er qua energie-efficiëntie sprake is van een belangrijke relatie tussen hardware architectuur, besturingssysteem en toepassingen. Het onderzoek van de heer Havinga biedt veelbelovende perspectieven voor het ontwerpen van nieuwe energie-efficiënte mobiele computersystemen.

Dr. Wegh voltooide in 1999 aan de Universiteit Utrecht zijn proefschrift Vacuum ultraviolet spectroscopy and quantum cutting for trivalent lanthanides. In deze studie beschrijft hij de ontwikkeling van nieuwe luminescerende stoffen voor gebruik in tl-buizen en beeldschermen. Deze stoffen zetten vacuüm ultraviolette straling, verkregen door ontlading van kwik, om in zichtbaar licht. Zijn onderzoek mag een doorbraak genoemd worden in een al 25 jaar durende zoektocht naar nieuwe lichtgevende materialen met een zeer hoge kwantumefficiëntie. Naar aanleiding van het onderzoek zijn inmiddels octrooi-aanvragen ingediend door Philips. Verwacht wordt dan ook dat dit promotieonderzoek uiteindelijk zal leiden tot energiezuinige en milieuvriendelijke, wegens een verminderde belasting van het milieu door kwik, TL-buizen en beeldschermen.