H.E.M. Stassen

De Dow Energieprijs 2001 is toegekend aan H.E.M. Stassen. Hij krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan de bevordering van het gebruik van biomassa in de duurzame energievoorziening.

Over de laureaat

H.E.M. Stassen (1942) studeerde scheikundige technologie in Eindhoven en werkte na zijn studie enige tijd bij het Philips Natlab. Vanaf 1978 houdt hij zich bezig met duurzame energie, als adviseur voor de overheid en internationale organisaties en als ondernemer. Stassen heeft, aldus de KNAW-jury, niet alleen creatieve oplossingen voor duurzame energie bedacht maar zich ook beziggehouden met de toepassing ervan. Hij weet het hele traject van onderzoek naar toepassing met veel succes uit te werken en aan te sturen. De heer Stassen was oprichter van fabrieken voor houtzaagselbriketten, houtskoolproductie en bio-olie, en werkte in ontwikkelingslanden, waar hij technieken voor het gebruik van biomassa aan de vaak kleinschalige situatie ter plaatse aan wist te passen.