Mark van Loosdrecht

De Dow Energieprijs 2007 is toegekend aan Mark van Loosdrecht voor zijn bijdrage aan een innovatieve biologische afvalwaterzuiveringsmethode.

Zijn vinding maakt een energiebesparing van 30 procent mogelijk bij het zuiveren van afvalwater en zou de manier waarop we nu afvalwater zuiveren binnen enkele jaren ingrijpend kunnen veranderen.

Hierbij vormen aërobe - zuurstof gebruikende - bacteriën korrels in het te zuiveren water. Het grote voordeel van deze korrels is dat ze snel bezinken en dat alle benodigde biologische zuiveringsprocessen binnen deze korrels plaatsvinden. De techniek is zowel interessant voor huishoudelijk als voor industrieel afvalwater.
Door intensieve samenwerking met de waterindustrie is het concept snel op commerciële en internationale schaal ontwikkeld. De eerstepraktijkinstallaties zijn al gerealiseerd in de industrie en verschillende waterschappen zijn bezig de technologie te introduceren.

Over de laureaat

Prof. dr. ir. Mark van Loosdrecht promoveerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen en werd in 1999 aan de Technische Universiteit Delft tot hoogleraar benoemd. In die functie heeft hij aan de wieg gestaan van vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieutechnologie, waarbij energiebesparing altijd centraal heeft gestaan. De concepten en vindingen van Mark van Loosdrecht hebben geleid tot vele patenten en honderden wetenschappelijke publicaties.