Heiko A. Oberman, USA

Heiko A. Oberman kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 1996 voor zijn studies over de samenhang tussen godsdienstige en intellectuele denkbeelden van de late Middeleeuwen en de vroege Reformatie. Professor Oberman ontving de prijs omdat hij een nieuwe wending heeft gegeven aan de bestudering van de geschiedenis van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

Heiko ObermanOberman genoot zijn universitaire opleiding aan de Universiteit Utrecht. Thans is hij hoogleraar geschiedenis van de Middeleeuwen, Renaissance en Reformatie aan de University of Arizona te Tucson, Verenigde Staten.

Professor Oberman heeft zich jarenlang beziggehouden met de samenhang tussen de godsdienstige en intellectuele denkbeelden van de late Middeleeuwen en de vroege Reformatie. Volgens de jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap heeft Oberman op dit gebied baanbrekend werk verricht, vooral omdat hij de studie van de geschiedenis van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd een nieuwe wending heeft gegeven. Opmerkelijk is het grensoverschrijdende karakter van zijn studies; Oberman verbindt tijdvakken, deeldisciplines en nationale onderzoektradities.

Aan het eind van de jaren zestig verbreedde Obermans belangstelling zich verder en pleitte hij voor een geschiedbeoefening waarin intellectuele en sociale geschiedenis harmonieus zouden samengaan. Deze nieuwe visie resulteerde in het boek Werden und Wertung der Reformation (1977). Methodologisch van groot belang was de stap die hij in dit boek zette naar het ontleden van religieuze opvattingen zoals die in diverse sociale lagen gangbaar waren. Professor Oberman overbrugde traditionele kloven tussen historische deeldisciplines en hij verdiepte het inzicht in de verspreiding van religieuze vernieuwingen.

In 1981 en 1982 verschenen respectievelijk zijn standaardwerk over het ontstaan van het Duitse antisemitisme Wurzeln des Antisemitismus en de biografie Luther - Mensch zwischen Gott und Teufel, die beide ook in een Nederlandse vertaling zijn uitgebracht.