Heinz Schilling (1942), Duitsland

Heinz Schilling kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 2002 'voor zijn uitmuntende interdisciplinaire onderzoek naar de geschiedenis van het vroegmoderne Europa, waarin hij confessionalisering en nationale identiteitsvorming een onderlinge samenhang geeft'.

De verhouding tussen kerk en staat, de rol van migranten, de zorg voor onderwijs, het opleggen van normen en waarden, de vergelijking van ontwikkelingen in Europa: de meeste onderzoeksthema's van Heinz Schilling lijken zo weggelopen van de opiniepagina's van hedendaagse kranten. Het verschil is dat het bij Schilling draait om het verband tussen al die zaken in het verleden en daarmee om de ontstaansgeschiedenis van belangrijke elementen van de wereld waarin we nu leven.
Schilling houdt zich vooral bezig met de Europese geschiedenis in de tijd van de reformatie en de contrareformatie en heeft ervoor gezorgd dat er een samenhangender beeld van die periode is ontstaan. Lange tijd keken historici van het vroegmoderne Europa (1550-1650) of naar de staatsvormingsprocessen of naar de religieuze ontwikkelingen, Schilling bekijkt religieuze, sociale en politieke factoren in relatie tot elkaar. Hij wees er op dat zowel de nieuw gevormde protestante als de katholieke staten nauw gingen samenwerken met de doorgaans enige officiële kerk binnen hun gebied. Schilling maakte duidelijk dat er veel meer eenheid in de Europese geschiedenis is dan werd aangenomen en tilt die geschiedenis over de grenzen van landen en religies heen.

Enkele belangrijke publicaties

Niederländische Exulanten im 16. Jahrhundert. Ihre Stellung im Sozialgefüge und im religiösen Leben deutscher und englischer Städte, Gütersloh 1972.
Konfessionskonflikt und Staatsbildung. Eine Fallstudie über das Verhältnis von religiösem und sozialem Wandel in der Frühzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe, Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1981.
Religion, Political Culture, and the Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History, Leiden 1992
Confessional Europe: Bureaucrats, La Bonne Police, Civilizations, in: Handbook of European History 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation, hg. von Th. A. Brady, H.A. Oberman und J.D. Tracy, Bd. II, Leiden 1995, S. 641-681.
Die neue Zeit. Vom Christenheitseuropa zum Europa der Staaten. 1250 bis 1750, Berlin (Siedler) 1999, Siedler Geschichte Europas, Bd. 3.

Prijswinnaar 

Prof. dr. Heinz Schilling is in 1942 geboren in Bergneustadt. Vanaf 1963 studeerde hij geschiedenis, Germanistiek, filosofie en sociologie in Keulen en Freiburg. Zijn dissertatie (uit 1971) gaat over Nederlandse emigranten in de zestiende eeuw, het onderwerp voor zijn zogeheten Habilitation (in Duitsland een vereiste om hoogleraar te kunnen worden, waarvoor een soort meesterproefschrift geschreven dient te worden) was het verband tussen godsdienstconflicten en staatsvorming.
Vanaf 1980 was hij achtereenvolgens verbonden aan de universiteiten van Osnabrück en Giessen, en sinds 1992 is Schilling hoogleraar aan het Instituut voor Geschiedeniswetenschappen van de Humboldt Universiteit in Berlijn. Hij was daarnaast gastdocent aan de universiteiten in Winconsin, Madison en in Berkeley. Niet alleen is Schilling zelf een buitengewoon productief onderzoeker, zijn werk werd bovendien een leidraad voor veel vergelijkend onderzoek door anderen.
Schilling maakt zijn vak ook graag toegankelijk voor een breder publiek, en levert regelmatig bijdragen aan radio- en televisie-uitzendingen, aan kranten en tentoonstellingen. Op dit moment werkt hij mee aan de samenstelling van een permanente expositie in het Duitse historisch museum in Berlijn, het Zeughaus, dat binnenkort opengaat. Verder is hij lid van diverse verenigingen en redacteur van vakbladen en reeksen.

Meer informatie over Schilling kunt u vinden op de volgende website.