Erik van Lieshout

Fotograaf portretfoto Erik van Lieshout: Jussi Puikkonen

Beeldend kunstenaar Erik van Lieshout krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs 2018 voor de Kunst (100.000 euro, waarvan de helft bestemd is een publicatie en/of tentoonstelling). De jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst roemt het werk van Erik van Lieshout vanwege het radicale, het persoonlijke en het confronterende karakter. 

Kunst

Erik van Lieshout gaat op zoek naar de pijnpunten van de maatschappij in zijn eigenzinnige tragikomische stijl. Het werk is altijd even sterk, blijft groeien en is puur: het kent geen zendingsdrang. Van Lieshout gaat de dialoog aan met groepen mensen uit de samenleving, ook met diegenen waar meestal met een boog omheen wordt gelopen: bewoners van achterstandswijken, verslaafden, zwervers en aanhangers van extreem rechts of links. Hij stelt kwesties aan de orde als drugs, seks, geweld en doorgeschoten regelgeving. Erik van Lieshout schuwt geen enkel taboe of precaire situatie, integendeel, hij gaat er recht op af en zoekt de dialoog. 

Persfoto's

    

Download een foto van hoge resolutie van onze Flickr-pagina's. Vermeld bij gebruik van de portretfoto: Jussi Puikkonen/KNAW

Neem voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal met betrekking tot de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst contact op met ‘Claire Beke – Communicatie in Cultuur’, beke@communicatieincultuur.com of 015 201 0210.

Neem voor algemene informatie over de Heinekenprijzen en over de wetenschapsprijzen contact op met Irene van Houten, irene.van.houten@knaw.nl, 020 551 0733.