Herman A. Daly (1938), Verenigde Staten

Herman E. Daly kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen 1996 vanwege zijn originele bijdrage aan het begrip van de sociaal-economische aspecten van de achteruitgang van het milieu.

Hij was een van de eerste economen die zich bezighield met milieuproblemen en wordt beschouwd als de grondlegger van de veelbelovende jonge discipline 'ecologische economie'. Daly bestudeert de achteruitgang van het milieu in samenhang met economische activiteit op macro-niveau. De opvatting van Daly is dat uiteindelijk een soort evenwichtstoestand (steady state) moet worden bereikt waarin de belasting door de economische produktie de natuurlijke draagkracht van het milieu niet te boven gaat. Het inzicht dat kosten voor het milieu weerspiegeld moeten worden door de marktprijzen van goederen en diensten, is mede door Daly naar voren gebracht.

Daly's eerste publicaties over dit onderwerp zagen al in 1968 het licht. De afgelopen jaren publiceerde Daly vooral over de betekenis van economische welvaart en het meten daarvan. Zijn Index on Sustainable Economie Welfare (ISEW) veroorzaakte een omslag in het denken over welvaart.

Daly werkte aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en Brazilië en was van 1988 tot 1994 verbonden aan de Wereldbank, waar hij vorm en inhoud heeft gegeven aan het toenmalige Environment Department.

Professor Daly heeft een bijdrage op hoog niveau geleverd aan zowel het academisch debat als aan de politieke discussie over het milieu. De jury hoopt dat het toekennen van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen Herman Daly een extra stimulans zal geven zijn werk voort te zetten, en dat dit niet alleen voor hem een aanmoediging zal zijn, maar ook voor degenen die inmiddels mét hem de discipline ecologische economie tot ontwikkeling brengen.