Simon A. Levin (1941), Verenigde Staten

Simon A. Levin kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2004 voor 'zijn inzichten in de effecten van schaal op ecosystemen'.

Simon LevinDe rode draad in het werk van Simon Levin is dat hij door wiskundige technieken en modellen toe te passen, inzicht verschaft in de eigenschappen van ecosystemen, kortweg: de levensgemeenschappen in een bepaald gebied, inclusief alle bijbehorende levende en niet-levende factoren. Theorie en experiment komen bij Levin samen, en 'schaal' is steeds een sleutelwoord.
Op biologische populaties en hun onderlinge samenhang zijn onder meer tijd, ruimte en complexiteit van invloed. Iets dat op de ene schaal gebeurt, kan op een andere schaal heel verschillende effecten hebben. Levin zoekt concrete antwoorden op vragen als: wanneer stort een ecosysteem in? Hoe veerkrachtig is het? Wat is de waarde van één bepaalde soort, wat kan er gemist worden? Maar ook: welke rol speelt de evolutie, de biosfeer? Met andere woorden: wat is de dynamiek van ecosystemen? De antwoorden zijn voor onderzoek naar biodiversiteit én voor de bescherming van de natuur van groot belang.
Levin heeft laten zien dat veel van de eigenschappen van ecosystemen volgens vaste patronen variëren en dat verschijnselen vaak pas echt te begrijpen zijn wanneer je er informatie in betrekt van wat er op verschillende schalen speelt. Dat heeft geleid tot wezenlijke veranderingen in het vak ecologie, dat tot begin jaren negentig onderverdeeld was in subdisciplines die allemaal zo hun eigen 'bijziendheid' hadden. De bril die Levin aanreikte, kwam onder andere in de vorm van het in Ecology verschenen artikel 'The problem of pattern and scale in ecology'. Het werd het meest geciteerde artikel van het hele vakgebied in de jaren negentig.

Enkele belangrijke publicaties

Levin, S.A., The Problem of Pattern and Scale in Ecology, Ecology, 73 (6), 1992
Levin, S.A., Grenfell, B.T., Hastings, A., Perelson, A.S., Mathematical and computational challenges in population biology and ecosystem science, Science 275: 334-343, 1997
Levin, S.A., Fragile Dominion, complexity and the commons, Perseus Books Group, Reading, 1999
Levin, S.A., editor-in-chief, Encyclopedia of Biodiversity, Volumes 1-5, Academic Press, San Diego, 2001

Prijswinnaar

Al meer dan veertig jaar is mathematische biologie het onderzoeksterrein van de in 1941 geboren Simon Asher Levin. Aan de basis daarvan lag een studie wiskunde, het vak waarin hij in 1964 ook zijn PhD haalde aan de University of Maryland, in College Park. Tussen 1965 en 1992 was hij onderzoeker aan de Cornell University, in Ithaca in de staat New York, waar hij al snel terechtkwam bij de sectie Ecology and Mathematics. In 1977 werd Levin benoemd tot Professor of Applied Mathematics and Ecology, en dat bleef hij tot hij in 1992 naar de Princeton University (in New Jersey) vertrok, waar hij sindsdien George M. Moffett Professor of Biology is. Op dit moment is hij ook directeur van The Center for Biocomplexity.
Simon Levin is buitengewoon actief. Een opsomming van zijn bestuursfuncties, de redacties waar hij deel van uitmaakt, de bijeenkomsten die hij (mede) georganiseerd heeft, zijn lezingen en de door hem begeleide promovendi en postdocs beslaat tientallen pagina's. Daar komt zijn lange publicatielijst (waarop de 4800 pagina's tellende Encyclopedia of biodiversity waarvan hij hoofdredacteur was) dan nog bij. Hij ontving al veel prijzen en andere blijken van erkenning. Zo is hij sinds 2000 lid van de Amerikaanse National Academy of Sciences, en was hij in 2001 winnaar van de Akira Okubo Lifetime Achievement Award.
Levin wordt een begenadigd spreker en een uitstekende docent genoemd, die in staat is heel uiteenlopende onderzoekers te inspireren en enthousiasmeren, en zijn inzichten ook weet te vertalen voor een algemeen publiek. Bovendien beïnvloedt hij de internationale onderzoeksagenda, onder meer als bestuursvoorzitter van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), een in Oostenrijk gevestigd interdisciplinair onderzoeksinstituut op het terrein van Global Change.

Presentation speech

icon_downl_generiek.gifEngels

Video

 Video-interview met Simon Levin