Stuart L. Pimm (1949), Verenigde Staten

Stuart L. Pimm ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2006 voor zijn onderzoek naar het uitsterven en het behoud van soorten.

Het was Stuart Pimm die begin jaren tachtig het begrip 'voedselketen' introduceerde in het onderzoek naar het uitsterven van plant- en diersoorten. Sterft binnen een ecologisch systeem de ene soort uit, dan kan dat een grote weerslag op andere soorten hebben. Maar ook het introduceren van een andere soort in een bepaald ecologisch systeem heeft soms vergaande gevolgen. Zijn analyses blijken ook andere onderzoekers zeer te inspireren. Het onderzoek dat Pimm over de hele wereld doet naar het verlies aan biodiversiteit en naar de mogelijkheden soortenrijkdom te behouden, heeft hem wereldfaam bezorgd. Hij zet voor het volgen van populaties veelvuldig moderne methoden en technieken in, zoals remote sensing: het op afstand waarnemen, bijvoorbeeld met behulp van satellieten. Terugkerend thema, onder meer in zijn boek The World According to Pimm, is de invloed van mensen op de natuurlijke rijkdommen. Het in hoog tempo uitsterven van plant- en diersoorten hangt sterk samen met zaken als ontbossing, landwinning, te veel jagen en vissen, te veel water gebruiken of het water vervuilen. Het is dus ook de mens die het vermogen heeft er een halt aan toe te roepen. Pimm laat zien dat het merendeel van de organismen afhankelijk is van plantensoorten (primaire producenten). Hij is er groot voorstander van dat de mens zich inzet voor de instandhouding van de ecosystemen, zoals het tropisch regenwoud. Pimm draagt zijn met feiten onderbouwde standpunten daarover krachtig uit en is bij media en beleidsmakers bekend als invloedrijke gesprekspartner.

Enkele belangrijke publicaties

Pimm, S.L., Food webs, Chapman and Hall, Londen, 1982. Herziene uitgave verschenen in 2003 bij University of Chicago Press, Chicago IL
Pimm, S.L., The balance of nature?: Ecological issues in the conservation of species and communities, University of Chicago Press, Chicago IL, 1991
Pimm, S.L., The world according to Pimm: A scientist audits the earth, McGraw Hill, New York, 2001

Over de prijswinnaar

Stuart Pimm, in 1949 geboren in Derbyshire in Groot-Brittannië, studeerde zoölogie in Oxford. Zijn Ph.D. haalde hij in 1974 aan de New Mexico State University in de Verenigde Staten, het land waar hij zou blijven en waarvan hij ook de nationaliteit aannam.
Pimm besloot zich op het behoud van soorten te gaan richten toen hij in de jaren zeventig op Hawaï allerlei vogels zag uitsterven. Nog steeds doet hij mee aan een programma daar, maar hij is ook betrokken bij onderzoek in Madagaskar, Brazilië en Zuid-Afrika. Ecologie moet je op wereldschaal bedrijven, is een van zijn motto's. Pimm vindt het zijn taak zijn kennis te delen met de politiek en de journalistiek. Hij zet zich dan ook sinds jaar en dag intensief in om zijn onderzoeksresultaten ook bij het grote publiek en de beleidsmakers bekend te maken. Het belang van het in stand houden van het ecologisch erfgoed weet hij door middel van zeer toegankelijke publicaties, zoals The World According to Pimm, helder over te brengen op een breed publiek.
Hij was vanaf de jaren zeventig onder meer verbonden aan de Texas Tech University en de University of Tennessee. In 1999 werd hij hoogleraar aan het Center for Environmental Research and Conservation van de Columbia University. Momenteel bekleedt Pimm de Doris Duke Chair of Conservation Ecology aan de Duke University in Durham. Daarnaast is hij vaste gasthoogleraar bij de Conservation Ecology Research Unit van de universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika.

Laudatio

Laudatio door Gert Jan F. van Heijst

icon_downl_generiek.gifEngels 

icon_downl_generiek.gifNederlands

Artikel

icon_downl_generiek.gifHet wereldwijde web; Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen voor Stuart Pimm (pdf), interview door Hans van Maanen

Video 

Video interview Stuart Pimm