Carsten de Dreu

Carsten de Dreu, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, ontvangt de Dr. Hendrik Muller Prijs voor de gedrags- en maatschappijwetenschappen 2015. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre. De Dreu doet onder meer onderzoek naar samenwerking en conflicthantering binnen groepen, en naar creativiteit en innovatie.

Dreu-de-Carsten-4050

Carsten de Dreu (1966) heeft belangrijk onderzoek gedaan naar samenwerking binnen én tussen groepen, onder andere naar onderhandelingsprocessen, conflict en conflictculturen, en besluitvorming. Zijn onderzoek heeft onder meer duidelijk gemaakt wanneer onderhandelingen tussen personen in kleinere groepen kunnen leiden tot creatievere en voor iedereen voordeliger oplossingen. Belangrijk daarbij is dat mensen niet slechts als homo economicus opereren maar dat er allerlei sociale dimensies in het spel zijn bij samenwerking en competitie tussen mensen.

Doordat De Dreu bovendien kijkt naar de rol van neurobiologische factoren, heeft hij, aldus de jury van de prijs, het inzicht in wat sociaal gedrag bepaalt en verandert enorm verdiept en gepreciseerd. Zijn werk heeft grote praktische betekenis voor de samenstelling van teams en het bevorderen van innovatie en hoogwaardige besluitvorming. Ook heeft zijn werk eraan bijgedragen wijdverspreide misvattingen, zoals dat over oxytocine als ‘love hormone’ te weerleggen.

Over de laureaat

De Dreu is sinds 1998 hoogleraar aan de psychologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 is hij verbonden aan het Center for Experimental Economics and Political Decision Making (CREED) van die universiteit. Dit academisch jaar is hij als rector’s fellow te gast bij Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Wassenaar, waar hij zijn recente onderzoek rondom creativiteit en innovatie een verdere impuls hoopt te geven.

Na een studie en promotie in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte De Dreu aan de universiteit van Louvain-la-Neuve en aan de RUG en de UvA. Hij was gastdocent in onder meer Yale, bij de Carnegie Mellon University, en aan de universiteiten van Granada en Leiden.
Carsten de Dreu was van 2008 tot 2011 voorzitter van de European Association for Social Psychology, hij is lid van de KNAW en ontving tientallen (inter)nationale prijzen voor zijn werk.