Dr. Hendrik Muller Prijs 2001 voor godsdienstsocioloog Peter van der Veer

Peter van der Veer heeft de Dr. Hendrik Muller Prijs voor gedrags- en maatschappijwetenschappen 2001 ontvangen.

Hij krijgt de prijs voor zijn doorbraak in het Nederlandse godsdienstwetenschappelijk onderzoek, dat lange tijd gedomineerd werd door een christelijk perspectief. De cultureel antropoloog Van der Veer heeft de nadruk verlegd naar de maatschappelijke rol van godsdienst in de ruimste zin.

De KNAW is van mening dat Peter van der Veer een belangrijke impuls heeft gegeven aan het godsdienstwetenschappelijk onderzoek in Nederland, dat daardoor aansluiting heeft gekregen bij de internationale voorhoede. Hij is niet alleen in zijn eigen onderzoek, maar ook als programmaleider succesvol, hetgeen blijkt uit de zeer lovende oordelen van visitatiecommissies.

Over de laureaat

Prof. dr. P.T. van der Veer (1953) houdt zich bezig met de relatie tussen godsdienst en maatschappij, en meer specifiek het nationalisme. Hij studeerde Indo-Iraanse talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde in 1986 in de culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht en werd in 1992 benoemd als hoogleraar aan de UvA. Peter van der Veer is directeur van het onderzoekscentrum Godsdienst en Maatschappij en van de Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek van de UvA, voorzitter van het International Institute for Asian Studies (IIAS) en mededirecteur van het in Leiden gevestigde International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM).

In de jaren zeventig en tachtig deed Van der Veer veldwerk in India naar de etnisch-religieuze strijd tussen hindoes en moslims. Hij wordt beschouwd als een van de toonaangevende deskundigen op dit terrein. Een van de belangrijke resultaten van zijn onderzoek is dat hij aantoont dat sociale ontwikkelingen in het moderne Europa en Azië historisch als interdependent gezien moeten worden: het nationalisme in India en Engeland houdt bijvoorbeeld verband met elkaar, en iets dergelijks geldt voor Nederland en Indonesië.

Publicaties van zijn hand zijn onder meer Religious Nationalism (1994), Conversion to Modernities (1996), Orientalism and the Post-Colonial Predicament en Imperial Encounters (2001).