Marc Groenhuijsen

Marc Groenhuijsen, hoogleraar victimologie aan de Universiteit van Tilburg, heeft de Dr. Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2007 ontvangen.

Volgens de Akademie is Groenhuijsen zowel nationaal als internationaal een coryfee op het terrein van slachtofferhulp en is hij een gezaghebbend jurist, die uitmunt in het systematisch doordenken van problemen. 'Hij is een jurist zoals maatschappijwetenschappers zich wensen, maar in de bestaande juristenwereld zelden wordt aangetroffen', aldus de jury.

Over de laureaat

Prof. mr. dr. Marc S. Groenhuijsen (1956) is hoogleraar straf- en procesrecht en victimologie bij het Departement Strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van INTERVICT, een multidisciplinair onderzoeksinstituut voor victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn expertise ligt op het terrein van slachtofferrechten, herstelrecht en mediation. Groenhuijsen studeerde rechten in Utrecht en promoveerde in 1985 cum laude aan de Universiteit van Leiden op een baanbrekend proefschrift over schadevergoeding aan slachtoffers van delicten. Sinds 1987 is hij als hoogleraar werkzaam in Tilburg.