Dorret Boomsma

Dorret Boomsma, hoogleraar biologische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft de Dr. Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2009 ontvangen.

Volgens de Akademie heeft Dorret Boomsma Nederland op de kaart gezet van het onderzoek naar gedragsgenetica en tweelingenstudies. Ze heeft een sleutelpositie op het snijvlak van gedragswetenschappen en genetica, en doet in meerdere vakgebieden op het hoogste niveau mee.

Dorret Boomsma staat aan de wieg van het Nederlands Tweelingen Register www.tweelingenregister.org waarin de gegevens van bijna 40.000 twee- en meerlingen zijn opgenomen. Met die gegevens doet ze onderzoek naar waar wij aanleg voor hebben, en wat door de omgeving bepaald wordt: verslaving, risico op hart- en vaatziekte of depressie bijvoorbeeld. Depressies van jonge kinderen blijken een kwestie van aanleg. Ook het IQ is voor een groot deel erfelijk bepaald, en die invloed wordt sterker naarmate je ouder wordt, toonde Boomsma aan.

Over de laureaat

Prof. dr. D.I. Boomsma (1957) is sinds 1998 hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in genetisch onderzoek bij tweelingen, gedragsgenetica en genetische epidemiologie. In 2001 ontving ze de prestigieuze Spinozapremie van NWO, en vorig jaar kreeg ze een Advanced Grant van de European Research Commission, de grootste Europese subsidie. Boomsma is lid van de KNAW. Ze begeleidde al meer dan veertig promovendi, en is bovendien voortdurend bezig om een algemeen publiek bij de resultaten van haar onderzoek te betrekken. Begin dit jaar verscheen haar boek Tweelingenonderzoek. Wat meerlingen vertellen over de mens dat is bedoeld voor geïnteresseerde buitenstaanders.