Peter Hagoort

Peter Hagoort heeft de Dr. Hendrik Mullerprijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2003 ontvangen.

Hagoort, directeur van het vorig jaar geopende F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging in Nijmegen, is volgens de Akademie een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de cognitieve neurowetenschap. De komst van technieken als functional magnetic resonance imaging maakt het neurowetenschappers mogelijk om 'het brein in actie' te bestuderen, en Hagoort neemt in dat onderzoek een vooraanstaande plaats in.

Over de laureaat

Prof. dr. Peter Hagoort (1954) studeerde psychologie en biologie in Utrecht en Nijmegen en hij deed zijn promotie-onderzoek naar afasie aan het Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen. Vanaf 1990 is Hagoort bij datzelfde instituut hoofd van het onderzoeksprogramma 'Neurocognition of Language Processing'. In 1999 volgde een benoeming tot hoogleraar neuropsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hagoort is directeur van het in 1999 opgerichte F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, dat vorig jaar officieel geopend werd. Dat instituut doet met de modernste apparatuur onderzoek naar cognitieve vermogens, zoals waarnemen en ruimtelijke oriëntatie, motoriek, geheugen, denken, spreken en taal verstaan, en de stoornissen die daarbij kunnen optreden als de hersenen beschadigd zijn, zoals afasie en Alzheimer.

Professor Hagoort wordt internationaal erkend als Nederlands belangrijkste onderzoeker op het gebied van de cognitieve neurowetenschap. Hij heeft naam gemaakt op het gebied van de verwerking van grammaticale informatie, de taalproductie (hoe komt een gesproken zin tot stand), en de afasie, een stoornis in het taalgebruik na beschadiging van de linkerhersenhelft. Publicaties van Hagoort verschenen in internationale tijdschriften als Science en PNAS.