Rien van IJzendoorn

Rien van IJzendoorn, hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden, ontvangt de Dr. Hendrik Muller Prijs voor de gedrags- en maatschappijwetenschappen 2013. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre.

Prof. dr. Rien van IJzendoorn (1952) doet onderzoek naar de invloed van opvoeding op de ontwikkeling van kinderen. Ouders en andere opvoeders zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van kinderen in alle leeftijdsfasen. Het onderzoek van Van IJzendoorn en zijn team naar kinderen die opgroeien in extreme omstandigheden zoals in weeshuizen laat overtuigend zien hoezeer de ontwikkeling van kinderen door hun pedagogische omgeving wordt bepaald. Het werk van ouders is niet gedaan bij conceptie of geboorte, kinderen en jeugdigen hebben hun ouders daarna nog broodnodig. Het observationeel en experimenteel onderzoek van Van IJzendoorn en zijn team heeft geleid tot nieuwe inzichten in het ingewikkelde samenspel tussen genen en pedagogische omgeving, en kent directe toepassingen, bijvoorbeeld in de kinderopvang en de jeugdzorg.

In zijn onderzoek snijdt Van IJzendoorn prangende maatschappelijke problemen aan. Onderzoek naar de effecten van adoptie, de gevolgen van traumatische ervaringen in de Holocaust op de volgende generaties, de prevalentie van kindermishandeling, misbruik in de jeugdzorg en de kwaliteit van kinderopvang getuigen van zijn maatschappelijke betrokkenheid. Van IJzendoorn heeft er bovendien altijd voor gezorgd dat zijn onderzoeksresultaten direct bruikbaar en toegankelijk waren voor politiek, publiek en pedagogische professionals. Zo was Van IJzendoorn medeoprichter van het Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum, een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum en informatiecentrum, gericht op onderzoek en verspreiding van kennis over de effecten van adoptie en pleegzorg. Zijn onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang en naar kindermishandeling was stof voor debatten in de Tweede Kamer.

Over de laureaat

Rien van IJzendoorn heeft nationaal en internationaal een unieke bijdrage aan de pedagogische wetenschappen geleverd en ontving daarvoor erkenning in binnen- en buitenland. Zijn publicatielijst beslaat ruim 280 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften, en zijn werk werd meer dan 20.000 keer geciteerd. Zijn H-index van 71 is indrukwekkend. Hij is lid van de KNAW, ontving in 2004 een Spinoza-premie, en kreeg in 2012 samen met een aantal andere vooraanstaande Nederlandse onderzoekers een NWO Zwaartekracht-subsidie voor het Consortium Individual Development dat onderzoekt waarom het ene kind zich beter ontwikkelt dan het andere.Van IJzendoorn ontving een eredoctoraat van de Universiteit van Haifa in 2008. Ook kreeg hij in 2011 de Aristoteles Prijs van de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) en de Bowlby-Ainsworth Award voor zijn onderzoek naar gehechtheid. Rien van IJzendoorn begeleidde meer dan 50 promovendi, van wie inmiddels acht tot hoogleraar zijn benoemd.