Appy Sluijs

Appy Sluijs ontving de Heineken Young Scientists Award 2010 voor de Milieuwetenschappen voor zijn onderzoek naar de veranderingen die miljoenen jaren geleden optraden in ecosystemen.

140x170_appy_sluijs.jpgHij maakt reconstructies van plotselinge klimaatveranderingen die door natuurlijke processen in het verleden optraden. Het onderzoek draagt bij aan een beter begrip van de veranderlijkheid van ecosystemen, klimaat en natuurlijke processen op menselijke en geologische tijdschalen. Sluijs concentreert zich met name op klimaatveranderingen in het verleden die lijken op de huidige, waardoor de menselijke invloed (zoals de uitstoot van CO2) in geologische context kan worden geplaatst. Appy Sluijs is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is lid van De Jonge Akademie.

Artikel

 Interview in Akademie Nieuws met Appy Sluijs