Celia Berkers

Dr. C.R. Berkers (33) is als onderzoeksgroepsleider verbonden aan het Bijvoet Center for Biomolecular Research van de Universiteit Utrecht. Zij krijgt de Heineken Young Scientists Award voor Biochemie en Biofysica 2014 voor haar onderzoek naar de werking van het proteasoom, een structuur in de cel die eiwitten afbreekt.

220x267_celia_berkersScheikundige Celia Berkers werkte bij Harvard Medical School in Boston en het Nederlands Kankerinstituut (NKI) in Amsterdam voor ze in 2010 promoveerde in Leiden. Sinds vorig jaar heeft ze een eigen onderzoeksgroep bij het Bijvoet Center for Biomolecular Research van de Universiteit Utrecht. Ze bestudeert de interacties tussen medicijnen en het ‘metaboloom’, oftewel alle kleine moleculen en hun onderlinge interacties in de cel. Haar werk kan bijdragen aan de ontwikkeling van medicijnen tegen allerlei ziekten.

Berkers kreeg in 2011 een Rubicon-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In 2013 volgde een Veni-beurs.