Paola Escudero

Paola Escudero ontving de Heineken Young Scientists Award 2010 voor de Cognitiewetenschap voor haar onderzoek naar het leren spreken van een vreemde taal.

Aan de Universiteit Utrecht deed ze promotieonderzoek naar klankcategorieën bij meertaligen. Binnen het theoretisch kader van de zogenaamde Optimaliteitstheorie heeft Paola Escudero een model ontwikkeld dat de cognitieve processen beschrijft die sprekers doorlopen bij het vormen van klanken die niet in hun moedertaal voorkomen. Als postdoc doet ze momenteel psycholinguïstisch onderzoek om haar theoretische model experimenteel te toetsen. Paola Escudero is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Artikel

 Interview in Akademie Nieuws met Paola Escudero