Puck Knipscheer

Puck Knipscheer ontving de Heineken Young Scientists Award voor de Biochemie en Biofysica 2010 voor haar onderzoek op het grensvlak van de biochemie en de moleculaire celbiologie.

Haar promotieonderzoek aan het Nederlands Kanker Instituut heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd in de wijze waarop de activiteit van eiwitten in de cel wordt gereguleerd. Als postdoc aan de Harvard Medical School bestudeerde Puck Knipscheer hoe de genen die verantwoordelijk zijn voor Fanconi-anemie (een genetische ziekte die het beenmerg aantast en in veel gevallen kanker tot gevolg heeft) betrokken zijn bij de reparatie van schade aan het DNA. Puck Knipscheer start eind 2010 een onderzoeksgroep aan het Hubrecht Instituut in Utrecht.

Artikel

 Interview in Akademie Nieuws met Puck Knipscheer