Remco Breuker

Remco Breuker ontving de Heineken Young Scientists Award 2010 voor de Historische Wetenschap voor zijn onderzoek naar Koreaanse identiteiten.

Hij plaatst de Koreaanse middeleeuwse geschiedenis in het bredere theoretische kader van gemeenschaps- en identiteitsvorming. Zijn promotieonderzoek leidde tot een nieuwe zienswijze op hoe samenlevingen op tegengestelde principes gestoeld kunnen zijn - een terrein dat bepaald nog niet uitputtend is bestudeerd. Remco Breuker presenteert het Koreaanse verleden als een pluriform en discontinu geheel vol tegenstellingen, ongerijmdheden en ambiguïteit dat toch bepalend is voor de constructie van Koreaanse identiteiten. Remco Breuker is verbonden aan de Universiteit Leiden.

Artikel

 Interview in Akademie Nieuws met Remco Breuker