Binne Zwanenburg

Prof. dr. B. Zwanenburg, emeritus hoogleraar organische chemie, heeft de Hollemanprijs 2000 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ontvangen voor zijn grote verdiensten voor de scheikunde in Nederland

Binne Zwanenburg (1934) was van 1963 tot 1971 als docent en later als lector organische chemie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1971 werd hij benoemd tot hoogleraar organische chemie aan de Universiteit van Nijmegen.

Het onderzoek van de heer Zwanenburg richt zich op het gebied van de organische synthese. Onder zijn leiding is de chemie van sulfines, een aan het begin van zijn onderzoekscarrière nagenoeg onbekende klasse van zwavelverbindingen, ontwikkeld en ontrafeld. Dit onderzoek voerde tot nieuwe synthetische routes, zodat sulfines nu bijvoorbeeld als bouwstenen in de natuurstofsynthese kunnen worden gebruikt. Zwanenburg deed ook onderzoek naar de kiemstimulant strigol en maakte daarvan een gemodificeerde versie. Deze maakt het mogelijk om in ontwikkelingslanden parasitaire infecties van cultuurgewassen tegen te gaan.

Als lid van tal van commissies en besturen heeft Zwanenburg zijn stempel gedrukt op de beoefening van de scheikunde. Tijdens zijn voorzitterschap van de Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON) van 1985 tot 1991, heeft hij onder meer het initiatief genomen om nationale instituten en faciliteiten op te richten. Daarmee liep de scheikunde vooruit op de instelling van onderzoeksscholen. Dat de Nederlandse scheikunde op het ogenblik internationaal een sterke positie inneemt, is mede te danken aan de inzet van professor Zwanenburg.