Jaap Oude Mulders

Jaap Oude Mulders, postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW), heeft op maandag 2 december 2019 de Instituut Gak-KNAW Award ontvangen.

Met de Award krijgt Oude Mulders een driejarige aanstelling als postdoctoraal onderzoeker bij het NIDI. Hij mag met de prijs zijn onderzoeksvoorstel uitvoeren naar een maatschappelijk zeer relevant thema: de rol van leeftijdsgerelateerde sociale normen in vraagstukken over arbeid en pensionering.

Jaap Oude Mulders (31) onderzoekt daarbij normen over bijvoorbeeld de meest geschikte leeftijd om met pensioen te gaan, gelijke behandeling tussen jongere en oudere werknemers, en toegang tot scholing voor jongere en oudere werknemers. Met het onderzoek wil hij een beter begrip krijgen voor de subtiele manier waarop leeftijdsdiscriminatie werkt en de mate waarin gelijke kansen voor jong en oud op de arbeidsmarkt worden beïnvloed door sociale (leeftijds)normen.

Over laureaat

Jaap Oude Mulders promoveerde in 2016 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Organizations, managers, and the employment of older workers after retirement. Sindsdien is hij werkzaam als postdoc op het NIDI-KNAW waar hij met zijn prijs de komende jaren zijn nieuwe onderzoek kan gaan doen naar de sociale normen in vraagstukken rondom arbeid en pensionering.