Gijs Schumacher

Gijs Schumacher, universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden, is een van de prijswinnaars van de KNAW Early Career Awards 2019.

Hij onderzoekt politiek leiderschap, de ontwikkeling van partijstelsels en de hervormingen van verzorgingsstaten. In zijn recente onderzoek wil hij de rol van emotie in de politiek duiden. Dat doet hij met een combinatie van tekstanalyses van politieke retoriek met experimentele psychofysiologische metingen van emotionele reacties op politieke retoriek. Naast de tekst van een speech wil hij ook de emotionele uitdrukkingen en de toonhoogte van politici analyseren. Zo wil hij ontdekken welke politici in staat zijn om de emoties van hun tekst ook in stem en beeld uit te drukken. Schumacher is ook buiten de wetenschap bekend door zijn blogs en zijn optredens met zijn mobiele lab bij verschillende publieksevents en in de media.