Namkje Koudenburg

Namkje Koudenburg, universitair hoofddocent sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is een van de prijswinnaars van de KNAW Early Career Awards 2019.

Koudenburg onderzoekt de sociale consequenties van de ‘flow’ van gesprekken. Ze vraagt zich af wat de rol is van de microdynamiek van conversaties op het in stand houden, of veranderen van de publieke opinie. Zij bekijkt hierbij de consequenties voor het individu, voor groepsdynamiek en voor publieke opinie en cultuur. Koudenburg gaat daarbij interdisciplinair te werk en ze maakt bovendien gebruik van bijzonder innovatieve methodologieën. Ze is niet alleen bekend bij vakgenoten in binnen- en buitenland, maar treedt ook op in verschillende media. Voor haar werk kreeg ze al diverse prijzen.