Niko Wanders

Niko Wanders, universitair docent fysische geografie aan de Universiteit Utrecht, is een van de prijswinnaars van de KNAW Early Career Awards 2019.

Wanders doet baanbrekend onderzoek naar de voorspellingen van grootschalige overstromingen en droogte. Hij bekijkt de interactie tussen extreme droogte of neerslag, klimaatverandering en menselijk watergebruik. Wanders speelt daarnaast een prominente rol in wetenschapscommunicatie. Hij is de belangrijkste initiator en organisator van het Dutch Drought Network dat burgers informeert over fundamenteel en toegepast onderzoek naar droogte en advies geeft over beleidsmaatregelen. Hij heeft een sterke internationale reputatie; zo heeft hij met zijn Rubicon beurs twee jaar als postdoc gewerkt bij Princeton University, waar hij nu nog ‘visiting researcher’ is.