Stephanie Rap

Stephanie Rap, universitair docent jeugdrecht aan de Universiteit Leiden, is een van de prijswinnaars van de KNAW Early Career Awards 2019.

Rap is een nationaal en internationaal toonaangevende wetenschapper op het terrein van kindvriendelijke rechtspraak. Rap wil graag weten hoe juridische procedures toegankelijker kunnen worden voor kinderen en jongeren. Ze heeft haar onderzoek naar jeugdhulp en de asielprocedure verbreed, om zo een beter begrip te krijgen van kindvriendelijke rechtspraak voor jongeren in specifieke situaties. Daarbij combineert ze verschillende onderzoeksmethoden en legt ze met empirisch onderzoek bloot hoe de kinderrechten in de praktijk werken. Rap heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet om de wetenschappelijke inzichten uit haar onderzoek te gebruiken voor de ontwikkeling van trainingmodules voor professionals wereldwijd.