Corinne Hofman

Corinne Hofman, Leids hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied, ontving de KNAW Merianprijs 2013 voor vrouwen in de wetenschap. Met haar onderzoek wil ze het verhaal over de kolonisatie van de Amerika’s aanvullen vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking.

De wijze waarop Corinne Hofman haar eigen vakgebied heeft opgebouwd en internationaal prominent op de kaart heeft gezet is een indrukwekkende prestatie’, zo schrijft de jury in haar rapport. ‘Haar gezaghebbende en innovatieve wetenschappelijke werk maakt haar tot een inspirerend rolmodel. Daarnaast zet zij talentvolle vrouwen actief aan om wetenschappelijke posities te verwerven.’

Over de laureate

Met haar onderzoek toont Corinne Hofman (54) aan dat het Caribisch gebied al duizenden jaren voor de komst van Columbus een eigen geschiedenis kende. Een geschiedenis die zich bij gebrek aan geschreven bronnen uitsluitend laat reconstrueren aan de hand van archeologische vondsten. Hofman startte in de jaren tachtig met opgravingen op Saba, maar verrichte sindsdien veldwerk in vrijwel het hele Caribische gebied. Dit gevoed door de gedachte dat er tussen de verschillende eilanden en delen van het vasteland een netwerk bestond waarin mensen zich verplaatsten en ideeën en goederen werden uitgewisseld. Zij werkt samen met onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines voor isotopen en DNA-analyse, netwerktheorie, geschiedenis en etnografie.

Naast een subsidie uit de NWO Open Competitie ontving Corinne Hofman recent een ESF HERA subsidie en de prestigieuze ERC Synergy Grant. Dit stelt haar in staat dit najaar samen met drie andere onderzoeksgroepen uit Nederland, Duitsland en België een groot multidisciplinair onderzoek te starten naar de eerste culturele ontmoetingen tussen de westerse kolonisatoren en de Nieuwe Wereld, vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Met haar onderzoek wil Corinne Hofman bijdragen aan het historisch besef en het zelfbewustzijn van de huidige bevolking van het Caribisch gebied. Reden om onder meer regelmatig schoolklassen uit te nodigen bij de opgravingssites.