Naomi Ellemers

De eerste KNAW Merianprijs 'voor vrouwen in de wetenschap' werd in 2009 toegekend aan Naomi Ellemers, die als hoogleraar Sociale Psychologie van de Organisatie verbonden is aan de Universiteit Leiden. Zij krijgt de prijs voor haar excellente wetenschappelijk onderzoek en haar actieve inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap.

Naomi Ellemers

De jury ontving in totaal 68 nominaties voor de eerste KNAW Merianprijs en was zeer onder de indruk van het hoge wetenschappelijke niveau van de genomineerden. 'Naomi Ellemers is een zeer gedreven wetenschapper', schrijft de jury in haar rapport. 'Vanwege haar excellente wetenschappelijke prestaties en haar zichtbaarheid in wetenschappelijke verenigingen en besturen vervult de laureaat een belangrijke functie als rolmodel voor jonge wetenschappers in het algemeen en voor vrouwelijke onderzoekers in het bijzonder. Ellemers zet zich actief in voor gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap.'

Over de laureate

Naomi Ellemers (1963) studeerde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, beide afgerond met het predicaat cum laude. Zij zette haar wetenschappelijk carrière voort aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1999 benoemde de Universiteit Leiden haar tot hoogleraar. Daar doet zij nu onderzoek naar de effecten van statusverschillen tussen groepen, diversiteit in organisaties, en betrokkenheid en inspanning in taakgroepen. Zij richt zich met name op het belang van sociale identiteit voor (werk)motivatie, prestaties en innovatie in werkteams. Andere belangrijke onderzoeksthema's zijn het belang van sociale identiteit voor minderheidsgroepen en discriminatie op de arbeidsmarkt. In 2008 ontving zij de Europese Kurt Lewin Award voor haar werk. Ellemers geldt als een zeer productieve en invloedrijke onderzoeker op haar vakgebied.