Dorret Boomsma

Dorret Boomsma, hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft de KNAW-Merianprijs 2011 ontvangen. Boomsma houdt zich bezig met de vraag of genetische verschillen bijdragen aan verschillen in gezondheid en gedrag.

In haar onderzoek analyseert Boomsma de individuele verschillen in normaal en afwijkend gedrag, gezondheid en denken.
Tweelingen vormen de ideale bevolkingsgroep voor dit type onderzoek, waarin vragen centraal staan als: in hoeverre is intelligentie erfelijk bepaald? Welke rol speelt erfelijke aanleg bij het ontstaan van migraine? Zijn depressies erfelijk bepaald? Hoe gevoelig is iemand voor verslavingen? Boomsma startte in 1987 met het inschrijven van tweelingen in het Nederlandse Tweelingenregister. Dit register telt inmiddels de gegevens van meer dan 80.000 deelnemers (tweelingen en hun familieleden). Het geldt momenteel als een van de grootste en meest waardevolle tweelingenregisters ter wereld.

"Op grond van haar indrukwekkende wetenschappelijke carrière alleen al kan Dorret Boomsma worden beschouwd als een inspirerend rolmodel voor jonge veelbelovende onderzoekers binnen en buiten haar onderzoeksomgeving", zo schrijft de jury in haar rapport. "Zij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van haar vakgebied. Mede door haar zichtbaarheid trekt de studie psychologie vandaag de dag jaarlijks vele vrouwelijke studenten aan."

Over de laureate

Vanaf 1998 is Boomsma werkzaam als hoogleraar. Zij bouwde haar onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit uit van twaalf tot ruim vijftig  onderzoekers. Inmiddels wordt Boomsma beschouwd als wereldleider op het gebied van het tweelingonderzoek en gedragsgenetica. Met een sleutelpositie op het snijvlak van gedragswetenschappen en genetica en met een zeer exacte insteek is zij een uitstekend voorbeeld van een wetenschapper die succesvol werkzaam is in meerdere disciplines.