Bram Buunk

Bram Buunk

Bram Buunk (1947) (sociale psychologie, Rijksuniversiteit Groningen) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn invloedrijke theoretische bijdragen aan de sociale vergelijkingstheorie, zijn empirisch onderzoek naar sociale vergelijking in eerder onontgonnen domeinen, en zijn evolutionair-psychologische benadering van sociaal gedrag. Met zijn werk levert hij belangrijke bijdragen aan de oplossing van problemen op het gebied van werkgerelateerde stress en burn-out, geestelijke gezondheid en levensbedreigende ziekten. Zijn onderzoek heeft tevens belangrijke conclusies opgeleverd op het terrein van jaloezie en wederkerigheid in interpersoonlijke relaties.

Bram Buunk was Akademiehoogleraar van 2005 tot 2010.

 Apen op kantoor (Hoe?Zo! Radio, 20 mei 2011)