Frank Grosveld

Frank Grosveld

Frank Grosveld (moleculaire celbiologie, Erasmus Universiteit Rotterdam) doet superieur onderzoek naar de regeling van genexpressie. Hij ontwierp de eerste betrouwbare methode voor het klonen van menselijke DNA-cosmiden, sindsdien door veel laboratoria overgenomen. Ook ontwikkelde hij nieuwe technologieën en zette een aantal spin-off bedrijven op. Het onderzoek van Grosveld is symbolisch voor wat er op het gebied van genregulatie kan worden bereikt. Hij heeft altijd een grote groep jonge wetenschappers om zich heen gehad van wie er velen inmiddels zelf eminente wetenschappers zijn met een eigen onderzoeksgroep.

Frank Grosveld is Akademiehoogleraar sinds 2008.