Franz Palm

Franz Palm

Franz Palm (1948) (econometrie, Universiteit Maastricht) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn fundamentele bijdrage aan de econometrische theorie van tijdreeksen. Zijn publicaties uit de vroege jaren zeventig hebben een aantal zeer belangwekkende ontwikkelingen in zijn vakgebied in gang gezet. Ook heeft professor Palm een invloedrijke rol gespeeld door de modellen en technieken van de tijdreeks-econometrie op een innovatieve manier toe te passen op verschillende gebieden, met name dat van de financiële economie. Zijn huidige werk concentreert zich op laatstgenoemd terrein.

Franz Palm was Akademiehoogleraar van 2005 tot 2010.