Hans Oerlemans

Hans Oerlemans

Hans Oerlemans (meteorologie, Universiteit Utrecht) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn bijdragen aan de klimaatwetenschap, met name op het gebied van de wisselwerking tussen ijs en het klimaat. Hij heeft zich onderscheiden door zijn unieke benadering waarin hij gletsjermodellen koppelde aan gegevens uit glacio-meteorologische experimenten om de complexe processen van de massa- en energie-uitwisseling tussen gletsjer en atmosfeer nauwkeuriger te kunnen beschrijven.

Oerlemans heeft laten zien hoe de reactie van gletsjers op de klimaatverandering kan worden gebruikt om via inverse modellering een mondiaal temperatuursignaal af te leiden uit gletsjerlengtemetingen. Hij behoort tot de meest productieve wetenschappers op zijn vakgebied en zijn artikelen illustreren de veelzijdigheid en de relevantie van zijn werk, dat zowel origineel als creatief is. Op dit internationaal steeds belangrijkere vakgebied heeft hij de status van het Nederlandse onderzoek aanzienlijk verhoogd. Hij is zeer succesvol in het aantrekken van zowel Nederlandse als Europese financiering.

Met zijn energieke begeleiding van promovendi heeft hij ook de toekomst van het vakgebied een belangrijke dienst bewezen: een aantal van zijn promovendi werd al vrij snel zelf hoogleraar.

Hans Oerlemans is Akademiehoogleraar sinds 2007.

icon_audio.gifDroge lente (Hoe?Zo! Radio, 3 juni 2011)